ภาพกิจกรรม

Pictures

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ภาพการก่อสร้างฐานรากและระบบบำบัดนำ้เสีย

ภาพ 1-10  ขุดดินสร้างฐานราก  ปลายเดือน เม.ย. 2553

ภาพ 11-13  เทคอนกรีตฐานราก  7 พ.ค. 2553

ภาพ 14-21  ทาสารกันซึมและถมดินฐานราก เดือน พ.ค. 2553

ภาพ 22-30  การสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมืองพเวบโล 18 มิ.ย. 2553

ภาพ 31-34  ถมดินปิดท่อ 19-21 มิ.ย.  2553

ภาพ 35-41 วันที่ 22 มิ.ย. 2553  ติดตั้งท่อยกระดับบนถังบำบัด, ติดตั้งท่อตัว Y, ปักเครื่องหมายบริเวณส่วนกรอง, และ กลบดิน  โครงการเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้

Foundation and septic system construction:

Pic. 1-10  foundation building and excavation Apr. 2010

Pic. 11-13  concrete pouring May 7, 2010

Pic. 14-21  applied water proofing & backfilled the foundation,  May  2010

Pic. 22-30  septic system construction and inspection by Pueblo Health Dept. on June 18, 2010

Pic. 31-34  earth-filled to cover all works June 19-21, 2010

Pic. 35-41 On June 22, 2010: added raisers and Y pipe, put markers (wood sticks) at the leach field of the septic system before covering all up; the project was completed on this day.

ภาพวันเปิดหน้าดินเพื่อสร้างฐานราก

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้เริ่มการขุดหน้าดินเพื่อสร้างฐานรากอาคารที่พัก  อาคารจอดรถ และการสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย

Ground Breaking Day  April 21, 2010

ภาพวันเจาะนำ้บาดาล

ทำการขุดเจาะนำ้บาดาล ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ความลึก 592 ฟุต

Well Drilling  Feb. 13-16, 2010

The depth is 592 feet.

ภาพสถานที่ก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด

Construction Site

อาสาสมัคร :

ช่วยทานำ้มันกันสนิมและห่อพลาสติค เพื่อป้องกันไม่ให้สลักยึด (anchor bolt) เป็นสนิม มันเป็นตัวที่ดึงฐานรากกับตัวโครงอาคารที่เป็นไม้ วันที่ 17 มิ.ย. 2553

Volunteers:

helped applying water proofing and covering anchor bolts on June 17, 2010

งานหาทุนก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

จัดเมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม  2553 โดยนักธุรกิจไทย นักเรียนและชาวไทย รวมทั้งชาวอเมริกัน ร่วมกันออกร้านขายอาหารไทยในงาน  Central Pennsylvania Festival of Arts at State College, รัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย และบริจาครายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อก่อสร้างวัด จำนวนเงิน 13,940.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

Fund Raising Activity: for the construction of Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno,  was held on July 7-10, 2010 at the Central Pennsylvania Festival of Arts at State College, PA by Thai restaurant owners, Thai people/students, and American friends.  All incomes, total of $ 13,940.00, were donated to the BTFTC. Org. without deducting any expenses.

อาสาสมัคร:   นักศึกษาไทยที่  University of Northern Colorado (Greeley) ช่วยทานำ้มันและห่อพลาสติค anchor bolt ที่หลุดไป เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2554

Volunteers:  Thai students at the University of Northern Colorado (Greeley) sprayed and covered anchor bolts, on January 2, 2011 

อาสาสมัครเป็นกำลังใจนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ จากรัฐไวโอมิงและรัฐโคโลราโดมาเยี่ยมและช่วยงาน ในวันที่ 1 และ วันที่ 6 มกราคม 2555

Volunteers:  Thai graduate students from Wyoming and  Colorado visited the site  and helped on January 1 and 6, 2012.

อาสาสมัครเป็นกำลังใจบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง, ให้กรรมการมูลนิธิฯ ใช้รถที่พักอาศัยเคลื่อนที่เป็นที่พัก ณ. สถานที่ก่อสร้าง  และร่วมเดินทางไปดูแลงานก่อสร้างด้วย ขับรถจากแคลิฟอร์เนียไปเมืองพเวบโล โคโลราโด ถึงเมืองกลางดึกวันที่ 12 กันยายน 2554 เข้าสถานที่ก่อสร้างวันที่ 13 ก.ย.

Volunteers:  donated rice and dried foods.  Volunteer drove a recreation vehicle from California to Pueblo, Colorado; and allowed her vehicle to be used at the construction site.  They reached Pueblo on September 12  and the site on September 13, 2011.

อาสาสมัครเป็นกำลังใจคนไทยในเมืองโคโลราโดสปริงส์  รัฐโคโลราโด ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา  ทำเสบียงอาหารและให้ที่พักแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตามโอกาส

Volunteer:  Thai resident in Colorado Springs occasionally gives advises and provides foods and room to the officer.

อาสาสมัครเป็นกำลังใจอาสาสมัครจากแคลิฟอร์เนียร์ช่วยงานต่างๆ เช่น ติดตั้งบัวพื้นห้องและชั้นวางของ  ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด  ระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2555

Volunteer:  volunteer from California helped installing rubber and wood base board, planting fig trees, cleaning and etc., during 7-18 May 2012.

อาสาสมัครเป็นกำลังใจนักศึกษาไทยจากเมือง Greeley รัฐโคโลราโด ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมงานก่อสร้างที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555  และช่วยงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ  นอกจากนี้ยังได้อยู่ค้างคืนปฏิบัติภาวนาร่วมกัน

Volunteers:  Thai students from Greeley, Colorado joined the Thank You Party on May 26, 2012.

ภาพงานเลี้ยงขอบคุณงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมช่วยงานก่อสร้างวัด  ผู้ร่วมงานมีเพื่อนบ้าน  อาสาสมัครนักเรียนไทย และช่างที่ร่วมทำงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

Thank You Party:  for those who helped and participated in the construction of Wat Pa Colorado on May 26, 2012.

กรรมการและอาสาสมัครเป็นกำลังใจกรรมการมูลนิธิฯ 2 ท่าน และ นักศึกษาไทยจากเมือง Greeley รัฐโคโลราโด  มาเยี่ยมและช่วยงานที่วัด ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2555

Directors and Volunteers:  Directors and Thai students from Greeley, Colorado, visited Wat Pa Colorado during July 21-23, 2012.

อาสาสมัครเป็นกำลังใจอาสาสมัครมาเยี่ยมและช่วยงาน

  1. (1) อาสาสมัครจากรัฐฮาวาย ระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2555  (รูป 1-7)

  2. (2) อาสาสมัครจากเมืองโคโลราโด สปริงส์  (รูป 9-11)

Volunteer:  Volunteers paid visit and helped:  (1) volunteer from Honolulu, Hawaii during July 7-16, 2012 , picture 1-7;

(2) volunteers from Colorado Springs, CO., picture 9-11.

งานหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

จัดเมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม  2555 โดยนักธุรกิจไทย นักเรียนและชาวไทย ร่วมกันออกร้านขายอาหารไทยในงาน  Central Pennsylvania Festival of Arts at State College, รัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย และบริจาครายได้ทั้งหมด จำนวนเงิน 10,555.00 ดอลล่าร์สหรัฐ  ให้มูลนิธิฯ

Fund Raising Activity: for the operation of Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno,  was held on July 11-14, 2012 at the Central Pennsylvania Festival of Arts at State College, PA by Thai restaurant owners, Thai people/students, and American friends.  All incomes, total of $ 10,555.00, were donated to the BTFTC. Org.

อาสาสมัคร1) อาคันตุกะจากเมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย มาเยียม (รูป 1-2)

2)  นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย Northern Colorado เมือง Greeley รัฐโคโลราโด มาเยี่ยมและช่วยติดตั้งม่านหน้าต่าง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555  (รูป 8-10)

Volunteers:  1) Visitor from Atlanta GA, during Oct. 24-26, 2012  (picture 1-2). 

2) Thai students from Northern Colorado University, Greeley, Colorado installed window blinds on October 28, 2012.  Pic. 8-10

อาสาสมัครเป็นกำลังใจเพื่อนบ้านช่วยต่อตู้หนังสือและช่วยขนไม้หมอนรถไฟมากั้นดิน

Volunteers:  Neighbour installed cabinets and laid down soil barriers.

อาสาสมัครช่วยงานนักเรียนไทยในรัฐโคโลราโด ช่วยทำความสะอาด และ ดูแลคนงานที่มาถอนหญ้าที่วัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

Volunteers:  Thai students in Colorado cleaned the resident quarter and pulled some weeds on September 1, 2013.

อาสาสมัครช่วยงาน:   เพื่อนบ้านช่วยซ่อมฝ้าใต้หลังคา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 (รูปที่ 1) ;  เจ้าหน้าที่มูลนิธิถอนหญ้าบริเวณรอบอาคาร วันที่ 19-22 พ.ย. 2556 (รูปที่ 2-6)

Volunteers: Neighbour fixed hole under garage roof on November 18, 2013 (Pic. 1);  Officer pulled tumble weeds on Nov. 19-22, 2013 (Pic. 2-6).

ภาพหลังพายุหิมะ

ตั้งแต่ค่ำวันที่ 16 ถึง 17 เมษายน 2559 มีพายุหิมะ ไฟฟ้าดับ ตามด้วยน้ำไม่ไหล

After Snow Storm:

From April 16 to 17, 2016  snow storm hit Rye, Colorado.