บันทึกเสียงเมื่อผู้แทนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา กราบขอความเมตตาให้หลวงตาพิจารณาเกี่ยวกับแผนผังและแบบอาคาร  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ. ศาลาวัดป่าบ้านตาด  เวลา 8:20 น.

-- รอสัญญาณสักครู่ --