วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  อนุญาตให้คุณอิชยา ดานาพงศ์ ก่อตั้งมูลนิธิตามกฎหมายในสหรัฐ อเมริกา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด”   เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาได้ร่วมช่วยประเทศของตนผ่านโครงการช่วยชาติที่องค์หลวงตาท่านพาดำเนิน  ได้จดทะเบียนมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 และหลวงตาได้เมตตาประกาศปฐมฤกษ์การดำเนินงาน ในวันที่ 22 เมษายน 2546 ณ. สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 


มูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศล จึงมีนโยบายส่งเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด (ส่วนที่ร่วมงานกุศลกับองค์หลวงตา)โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี (ตลอดระยะเวลาที่องค์หลวงตายังดำรงธาตุขันธ์) เพื่อใช้สนับสนุนโครงการช่วยชาติ และงานสงเคราะห์โลกที่องค์หลวงตาพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาดในปี พ.ศ. 2498

มูลนิธิฯ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง (Federal Income Tax) ภายใต้กฎหมายมาตรา 501(a) ของ Internal Revenue Code ในฐานะองค์กรตามมาตรา 501(c)(3) มีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนมูลนิธิฯ วันที่ 12 มีนาคม 2546 ปรากฏในจดหมายของ IRS ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546

ตัวแทนมูลนิธิฯ(คุณอิชยา ดานาพงศ์)  ศ. ดร. รัตนา ศิริพานิช และคุณสุพรรณี นิลเพชร  ได้กราบเรียนปรึกษาเรื่องการจัดซื้อที่ดินและตั้งวัดในสหรัฐอเมริกากับท่านพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และ ท่านพระอาจารย์ สมภพ อภิวัณโณแล้ว จึงกราบเรียนขออนุญาตจากองค์หลวงตา ให้มูลนิธิฯ จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ดำเนินงาน รวมทั้งประโยชน์ในการบำเพ็ญจิตภาวนา  หลวงตาเมตตาอนุญาตเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551  มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 87.5 ไร่  ใกล้เมืองพเวบโล รัฐโคโลราโด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดดังกล่าว หลวงตามหาบัวได้อนุญาตให้พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ตั้งชื่อวัด  ใช้ชื่อว่า “วัดป่าโคโลราโด”

วันวิสาขบูชาที่ 28 พ.ค. 2553 องค์หลวงตาเมตตาให้ใช้ชื่อวัดว่า  “วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

©   The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization , Rye, Colorado, USA

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด   สหรัฐอเมริกา

<<<