1. 3.   ข้อสงสัยเกิดในรายงานผู้บริจาคเงินในงานทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติ ที่จัดทำโดยวัดพิชัยพัฒนาราม  รายงานรวมยอดเงินอื่นนอกเหนือจากที่รับจากวัดภูฯ  และมีข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงาน  ดังจะเห็นได้จากหนังสือชี้แจงข้อสงสัยที่ทางหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม (มรณภาพ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม มีไปยังพระครูวิสุทธิภาวนา เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม

    


วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

<<<

คำชี้แจงข้อสงสัยในการรับเงินทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติกับ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

. วัดภูริทัตตวนาราม  เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2547

1.    จำนวนเงินที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ ได้รับจากวัดภูริทัตวนาราม  มีรายการดังนี้:

แคชเชียร์เช็ค เลขที่ 2014777109  จำนวนเงิน              36,234.00 ดอลล่าร์

แคชเชียร์เช็ค เลขที่ 2014776884  จำนวนเงิน                2,809.81

เช็คของวัดภูริทัตตวนาราม เลขที่ 903 จำนวนเงิน            4,815.85

เช็คจำนวน 97 ฉบับ*  จำนวนเงิน                                    9,306.70

เงินสด                                                                           1,583.34

    ยอดเงินรวมที่ได้รับจากวัดภูริทัตตวนาราม                54,749.70

* ดูหนังสือชี้แจงข้อที่ 1

2.    จำนวนเงินที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ นำส่งหลวงตามหาบัว   มีรายการดังนี้:

ยอดเงินรวมที่ได้รับจากวัดภูริทัตตวนาราม                     54,749.70 ดอลล่าร์

ยอดรับบริจาคผ่านมูลนิธิฯ เดือนมิถุนายน 2546                  270.30

     รวมเงินที่นำส่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี                     55,020.00


หน้าสุดท้ายของรายงาน

<<<<<  ลำดับที่ 1-650  รวม $54,749.70

ลำดับที่ 651-655  รวม $250.30  ต่างจาก ข้อที่ 2 เป็นเงิน $20.00 (ดูหนังสือชี้แจงข้อที่ 2 และ 5)

<<<<<<<<

<<<<<  ลงรายการผิด ที่ถูกคือ $56,260.00 (หนังสือชี้แจง ข้อ 6)

<<<<<  ลำดับที่ 657 ดูคำชี้แจงข้อที่ 4

<<<<<  ดูหนังสือชี้แจงข้อที่ 3

หลักฐานการนับเงินสด

© 2010-2011  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization , USA