วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (1)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage  (1)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2010-2011    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

เทคอนกรีตพื้นอาคาร

ติดตั้งถังเก็บนำ้

installed water tanks


poured concrete slab

อาคารที่พัก

Residence building floor

ติดตั้งโครงอาคาร

installed building frame

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

installed transformer

หลังติดตั้งโครงอาคาร/ After installing outside frame