วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (10)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage  (10)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2012    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

Grading and putting more gravel

ปรับพื้นดินและเทกรวด

อาสาสมัครช่วยเรียงหินหน้าอาคารที่พัก

Volunteers helped laying stone in front of the residence building

Volunteers helped laying stones, landscape work

อาสาสมัครช่วยงาน

ทาสีชายคา/ painting

กรรมการ 2 ท่านมาเยี่ยมและช่วยงาน/ Two directors paid a visit and helped doing some works

ซ่อมพื้นห้อง/ repaired floor

เผาเศษไม้/ wood burning

นักศึกษามาเยี่ยมและช่วยงาน

Two Thai students paid a visit and helped dong some works

ติดตั้งม่านหน้าต่าง/ installed window blinds