วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ  (2)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage  (2)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2010-2011    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ติดตั้งหน้าต่าง-ประตู

มุงหลังคา/ roofing installation

windows-doors installation

เทคอนกรีตทางเข้าด้านหน้า, ด้านข้าง และด้านหลังอาคาร/ concrete pouring for front, side, and rear entries

ฝังถังก๊าซ/ liquid propane gas tank installation

วางระบบท่อนำ้

plumbing rough-in

วางระบบความร้อน/เย็น

heating/cooling system rough-in

ปรับผิวดิน/ grading

เดินท่อก๊าซ/ installed gas pipe