วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (3)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage (3)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2010-2011    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

เตรียมงานเพื่อพ่นฉาบปูนผนังด้านนอก

Prepared for applying stucco

เพื่อนบ้านช่วยวางท่อระบายนำ้ก่อนทำถนนเข้ามาในพื้นที่วัด

Neighbors helped laying pipe

Neighbor helped making posts to hang Wat’s sign

ช่วยทำเสาแขวนป้ายชื่อวัด

ทำถนนจากถนนด้านนอกเข้าสู่ตัวอาคาร

applied gravel

ขุดฝังเสารั้ว

to lay fence posts

หลังจากวางระบบไฟฟ้าเสร็จ  ได้ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความเย็น

installed insulation

ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความเย็นใต้ตัวอาคาร

installed insulation underneath building

วันหิมะตก

เมื่อหิมะละลาย