วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (4)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage (4)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2010-2011    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ฉาบปูน/ applied stucco

ทาสารเคลือบผนัง/applied brown coat

ติดตั้งฝ้าเพดาน

ติดตั้งประตูโรงรถ/ installed garage door

ยามเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น/ sun rise

ฉาบปูนครั้งสุดท้าย/ applied last layer stucco

หลังจากฉาบเสร็จ/ After last layer stucco

ติดตั้งผนังด้านใน/ installed drywall

ฝูงสัตว์ที่หากินอยู่ใกล้เคียง/ wildlife living nearby

หลังดวงอาทิตย์ตก/  after sun set