วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (7)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage  (7)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2012    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ปูพื้นห้อง

ติดตั้งเครื่องทำนำ้อุ่น/Water Heater Installation

ติดตั้งก๊อกนำ้/ Installed faucets

ขึงลวดหนามทำรั้วใกล้อาคาร

ติดตั้งอ่างล้างจาน/ Installed compartment sink

ติดตั้งเตา/ installed cooking range

ทำโครงครอบเครื่องล้างจาน/ counter over dish washer