วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

งานสร้างอาคารที่พักและอาคารอเนกประสงค์/โรงรถ   (8)

Residence Building and Multi-Used Building/Garage  (8)

จากการสร้างฐานรากอาคารในปี 2553  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2554 งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ดำเนินงานต่อ


Started in the middle of August 2011, the construction has been progressing.

©  2012    The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

เพื่อนบ้านช่วยขึงรั้วด้านเหนือของอาคาร

Neighbors  helped making fence at the north side of the building

ติดตั้งรางนำ้/ installed raingutter

ติดตั้งขอบประตู/ installed doortrim

ทำประตูปิดที่เก็บเครื่องทำนำ้อุ่น

ทำประตูปิดที่เก็บเครื่องทำนำ้อุ่นและแผงวงจรไฟฟ้า

Installed sliding door for utilities room