วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

             ติดต่อ


  1. Bullet มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด  สหรัฐอเมริกา:  คุณอิชยา ดานาพงศ์

      USA:  1-808-728-8254


  1. Bulletคุณสุริยา  เรืองพัฒนา

    E-Mail:    sruangpattana@gmail.com


ในประเทศไทย:

  1. Bullet คุณบุณฑรี  ชูชีพสกุล    โทร:  085-514-8572


E-Mail:  watpacolorado.us@gmail.com


แผนที่

©  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Rye, Colorado, USA

<<<