<<<

วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ความเป็นมาของ

โครงการก่อสร้าง วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

22  กุมภาพันธ์  2546

องค์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาอนุญาต

ให้คุณอิชยา ดานาพงศ์  ก่อตั้งมูลนิธิตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา   เพื่อเปิดโอกาสให้การร่วมบุญในโครงการช่วยชาติเป็นไปได้โดยสะดวกและถูกต้องตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา และเมตตาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า  “มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด” ในสหรัฐอเมริกา

12  มีนาคม  2546

ดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด  ในมลรัฐฮาวาย  สหรัฐอเมริกา

และได้รับอนุญาตให้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจากกรมสรรพกร ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

องค์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาประกาศปฐมฤกษ์  การดำเนินงาน

ของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  ที่สวนแสงธรรม  กรุงเทพมหานคร

22  เมษายน  2546

3  มกราคม  2551

องค์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาอนุญาต

ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด  สหรัฐอเมริกา  จัดซื้อที่ดินและดำเนินการสร้างเป็นวัด  ในสหรัฐอเมริกา

องค์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาพิจารณาว่า  “ประโยชน์เพื่อเรานั้นไม่มี  เรารับ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก....”

เมื่อคุณอิชยา ดานาพงศ์  กราบเรียนขอความเมตตา ผ่านพระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ  ขอให้องค์หลวงตารับดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา  และเมตตาอนุญาตให้พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน  ตั้งชื่อวัด  ใช้ชื่อว่า “วัดป่าโคโลราโด”

17  สิงหาคม  2551

17  กุมภาพันธ์  2552

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ชำระเงินและรับโอนที่ดิน  87.5 ไร่ (35.1 acres)  ในนามมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา  ราคาซื้อ $50,000 (ห้าหมื่นดอลล่าร์สหรัฐฯ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นวัด ชื่อ “วัดป่าโคโลราโด”  ที่เมืองพเวบโล  มลรัฐโคโลราโด  สหรัฐอเมริกา  ต่อไป

28  พฤษภาคม  2553

วันวิสาขบูชา ที่ 28  พฤษภาคม 2553  องค์หลวงตาเมตตาอนุญาต ให้ใช้ชื่อวัดว่า

“ วัดป่าโคโลราโด  หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน”

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552    วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองพเวบโล  รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

© The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization , Rye, Colorado, USA