วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พ.ศ. 2456-2554)

มรณภาพ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554  เวลา 3:53 น.

©  2011  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ภาพบรรยากาศทั่วไปในงานพิธีพระราชทานเพลิง

วันที่ 6  มีนาคม 2554

ภาพประชาชนเข้าแถวรอรับหนังสือ คำ่วันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 6  มีนาคม 2554

วันที่ 6  มีนาคม 2554

วันที่ 4 มีนาคม 2554

วันที่ 4 มีนาคม 2554

วันที่ 4 มีนาคม 2554

วันที่ 3  มีนาคม 2554

วันที่ 3  มีนาคม 2554

บรรยากาศรอบเมรุ คำ่วันที่ 6 มีนาคม 2554

ห้องนิพพาน

จัดเตรียมฉัตร  วันที่ 3  มีนาคม 2554

ปล่อยโคมลอย  คำ่วันที่ 6  มีนาคม 2554