วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พ.ศ. 2456-2554)

มรณภาพวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 3:53 น.

©  2011  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงตา

Pictures During Luangta’s Cremation Ceremony

กองอำนวยการ

Information and Public Relation Center

พระสงฆ์ร่วมกันปูพื้นเมรุ

Monks were laying bricks for walkway around crematorium

ประชาชนร่วมลำเลียงก้อนอิฐใช้ในการก่อสร้างจิตกาธาน

People lined up to carry bricks to build Luangta’s crematorium.

พิธีอุปสมบทพระภิกษุ วันที่ 1 มีนาคม 2554

A Bhikku Ordination on March 1, 2011

ประชาชนรอกราบพระสรีระสังขารหลวงตา

People were in line to pay respect to Luangta

ประชาชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิง วันที่ 5 มี.ค. 2554

People joined the cremation ceremony on March 5, 2011

ประชาชนส่องไฟหาพระอังคารธาตุ  วันที่ 22 มี.ค. 2554

Seeking for relics, March 22, 2011