วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พ.ศ. 2456-2554)

มรณภาพวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 3:53 น.

©  2011 The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

<<<

ภาพจาก www.posttoday.com

เคลื่อนหีบบรรจุอัฐิธาตุจากเมรุสู่กุฏิหลวงตา  วันที่ 6  มี.ค. 2554

ภาพพระอัฐิธาตุ กลด และเมรุ

Relics, Crematorium, and Tiered Umbrella

วันที่ 6 มี.ค. พ.ศ. 2554

Moving Luangta’s remainings from the crematorium to his chamber, March 6, 2011