วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คุณแม่บุญล้อม  เรืองพัฒนา, คุณสุขสันต์  เรืองพัฒนา และ คุณพีรณี  มุสิกไชย  เจ้าของกิจการร้านอาหาร Cozy Thai Bistro และ Galanga ในบริษัท Monthol Food Service Company มลรัฐเพนน์ซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา, ครอบครัวเรืองพัฒนา - คุณสุริยา  เรืองพัฒนา, และสมาคมนักเรียนไทยมหาวิทยาลัยเพ็นน์ สเตท(Thai Student Association at Penn State University) ร่วมแรงร่วมใจกันนำคณะผู้ร่วมงานประกอบด้วย พ่อครัว (Chef) และคณะอาสาสมัครชาวไทย  นักเรียนไทย  และนักเรียนอเมริกัน  จากมหาวิทยาลัยเพนน์ สเตท (Penn State University)  ออกร้านขายอาหารในงาน Central Pennsylvania Festival of Art at State College, PA  เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2555  เพื่อนำรายได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ใกล้เมืองพเวบโล  มลรัฐโคโลราโด  คณะผู้จัดงานได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างมากจากนักศึกษาไทย ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ  ได้รับเช็คจำนวน 10,555.00  ดอลล่าร์  จากบริษัทมณฑลฟู๊ดเซอร์วิส  เรียบร้อยแล้ว  ด้วยความขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

©  2012   The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, USA

<<<