ข่าวประชาสัมพันธ์

News & Announcements

วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

©  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Hawaii, USA

งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ภาพงานก่อสร้าง_6                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_7                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_8                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_9                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_10                                          >>>   

งานก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ภาพงานก่อสร้าง_1                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_2                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_3                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_4                                            >>>

ภาพงานก่อสร้าง_5                                            >>>

<<<

งานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมช่วยงานก่อสร้างวัด

26 พฤษภาคม 2555                                       >>>

งานหาทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน:

ขายอาหารไทย ในงาน Festival of Art ที่ State College รัฐเพ็นน์ซิลเวเนีย ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2555 เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

>>>

ภาพหลังพายุหิมะ :

คืนวันที่ 16 ถึง วันที่17 เมษายน  2559 พายุหิมะมาเยือนที่วัด ไฟฟ้าดับ ตามด้วย น้ำหยุดไหล ต้องตักหิมะมาตุนไว้

                                                                                 >>>

                                                                        

ภาพฤดูหนาวและใบไม้ผลิ 2559 ที่วัด :


                                                                                 >>>

                                                                        

งานเทคอนกรีตรอบอาคาร สิงหาคม 2559

Concrete Work, August 2016

                                                                                >>>