วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yannasampanno

ข่าวประชาสัมพันธ์/ News

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา ได้จัดเลี้ยงอาหาร เพื่อขอบคุณผู้ร่วมก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้ร่วมงานมีทั้งเพื่อนบ้าน  นักศึกษาไทยจากเมือง Greeley, รัฐโคโลราโด และ ช่าง

On May 26, 2012  the officer of the BTFT.C.Org arranged a thank you party that was joined by neighbors, Thai students from Greeley, Colorado, and sub contractors.

©   The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Rye, Colorado, USA

<<<