วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดูแลทางการเงินของวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  เงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดจะใช้ในการก่อสร้างอาคาร การบำรุงรักษา และกิจกรรมของวัด

©  The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization, Rye, Colorado, USA

สนับสนุนการดำเนินงาน

******* อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ********

ผู้มาเยือน   **** ติดต่อนัดล่วงหน้าเท่านั้น ****

  1. Bullet    ผู้ที่จะมาวัดแต่ไม่อยู่ค้างคืนสามารถมาได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าในช่วงเวลาที่กำหนดดังนี้:

             เช้า:    เวลา 8:00 - 11:30 น.          บ่าย:   เวลา  16:30  ถึง 19:00 น.

  1. Bullet    ผู้ที่จะมาภาวนาค้างคืน  กรุณาติดต่อล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับการตอบรับก่อน


กิจกรรมประจำวันและข้อปฏิบัติ

<<<